ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Ένας βελτιωτικός παράγοντας της ποιότητας του νερού με ικανότητες διαβροχής, διασποράς και οξίνισης με ενσωματωμένο δείκτη pH για χρήση με διασυστηματικά και επαφής εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα.

Ενεργά συστατικά:

Παράγοντες διαβροχής, διασποράς, οξίνισης, διείσδυσης δείκτης pH : 600 gr/Lt.

Το ΒΒ5 είναι ένας ενισχυτικός παράγοντας ο οποίος περιέχει ένα συνδυασμό από μη ιονικά και ανιονικά συστατικά και είναι κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές και εφαρμογές από εδάφους.

Το ΒΒ5:

 • Μειώνει και ρυθμίζει το pH του διαλύματος ψεκασμού
 • Περιέχει ένα μοναδικό δείκτη ο οποίος μετατρέπει το χρώμα του νερού ψεκασμού σε ροζ όταν φτάσει στην βέλτιστη περιοχή  4,5 – 5,0
 • Έχει άριστες ικανότητες διαβροχής και διασποράς οι οποίες βελτιώνουν την απόδοση των φυτοπροαστευτικών προϊόντων (ειδικά των ζιζανιοκτόνων) και μειώνουν την πιθανότητα της φυτοτοξικότητας.
 • Βελτιώνει τη διείσδυση και την απορρόφηση των διασυστηματικών εντομοκτόνων και των θρεπτικών διαλυμάτων διαφυλλικού ψεκασμού.
 • Εμποδίζει την ταχεία υδρόλυση (υποβάθμιση) των αλκαλικών ευαίσθητων φυτοπροστατευτικών όπως οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά, συνθετικά πυρεθροειδή και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες.
 • Βελτιώνει τη συμβατότητα των γαλακτοματοποιητών με προϊόντα διαφυλλικής θρέψης.
 • Εξουδετερώνει συγκεκριμένα δυσδιάλυτα άλατα και μειώνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα των σκληρών νερών στην βέλτιστη περιοχή pH.
Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
5%Ν-9,5%P 250 cc, 1 lt, 5 lt και 12 lt

Σε μαλακό νερό συνίσταται χαμηλή συγκέντρωση ΒΒ5 και γίνεται γρήγορα ροζ μόλις διορθωθεί το pH.

Σε σκληρό νερό απαιτείται υψηλότερη συγκέντρωση ΒΒ5 και το χρώμα αλλάζει από κίτρινο σε πορτοκαλί και τελικώς σε ροζ (pH 4,5-5,5).

Με προσκολλητική και διαβρεκτική δράση.

Εάν χρησιμοποιείτε:

Διαφυλλικά λιπάσματα, διασυστηματικά και επαφής φυτοπροστατευτικά τα οποία είναι επιρρεπή στην αλκαλική υδρόλυση (φυτοφάρμακα ευαίσθητου pH), συνθετικά πυρεθροειδή, οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικές ενώσεις, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες  και σκληρό νερό

Χρησιμοποιείστε ΒΒ5 για:

 1. Οξίνιση
 2. Διατήρηση
 3. Διαβροχή
 4. Διασπορά
 5. Διείσδυση
 6. Απορρόφηση
 7. Ρυθμιστικός παράγοντας

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΕ 6 ΣΚΟΠΟΥΣ

 • Ένδειξη pH 

Η ενσωμάτωση ενός μοναδικού δείκτη χρώματος στο BB5, κάνει εύκολα κάποιον να αντιληφθεί το σημείο του επικρατεί το βέλτιστο pH.  Η προσθήκη του ΒΒ5 στη δεξαμενή ψεκασμού θα κάνει το νερό πιο όξινο το οποίο θα αλλάξει σε ροζ- κόκκινο χρώμα όταν το pH φτάσει περίπου στο 4,5 – 5,0.

 • Διαβροχή και Διασπορά

Το ΒΒ5 αυτόματα μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού του μίγματος ψεκασμού επιτρέποντας στα σταγονίδια του νερού να εξαπλώνονται και να διασπείρονται, δίνοντας μεγαλύτερη κάλυψη και προφανώς μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

 • Συμπλοκοποίηση των επιβλαβών αλάτων

Το ΒΒ5 δεσμεύει τα επιβλαβή άλατα τα οποία είναι επιζήμια για την απόδοση των χημικών φυτοπροστατευτικών  προϊόντων. Τα ζιζανιοκτόνα όπως το glyphosate και το 2.4D επηρεάζονται αρνητικά από τα άλατα που βρίσκονται στο σκληρό νερό και ως εκ τούτου θα πρέπει να αφαιρεθούν.

 • Διείσδυση

Η διεισδυτική ικανότητα του ΒΒ5 μετακινεί το φυτοφάρμακο μέσω του κυρώδους στρώματος της επιδερμίδας διασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση.

 • Οξίνιση και Ρύθμιση

Με την προσθήκη του ΒΒ5 στο νερό ψεκασμού, το νερό γίνεται όλο και πιο όξινο και πιο ροζ (σε pH 4.5 – 5.0) όταν φτάνει στο βέλτιστο pH. Αυτό αποτρέπει την αλκαλική υδρόλυση (χημική αποσύνθεση) των δραστικών ουσιών. Στην απίθανη περίπτωση υπερπροσθήκης του ΒΒ5 το νερό ψεκασμού αυτόματα ρυθμίζεται σε pH 3.0 όπου καμία περαιτέρω αλλαγή στο pH δεν συμβαίνει.

 • Ενίσχυση συνδυαστικότητας

Το ΒΒ5 επιτρέπει διάφορους συνδυασμούς ψεκασμού μειώνοντας έτσι τους επιπλέον ψεκασμούς και βοηθώντας στην εξοικονόμηση κόστους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • Το pH και η σκληρότητα του διαλύματος ψεκασμού μπορεί να έχει μια σημαντική επίδραση στην απόδοση των διασυστηματικών και επαφής εντομοκτόνων, των αλκαλικά – ευαίσθητων φυτοφαρμάκων και προϊόντων θρέψης διαφυλλικής εφαρμογής. Τέτοιου είδους φυτοφάρμακα και  προϊόντα θρέψης γενικά έχουν καλύτερη απόδοση  σε pH που κυμαίνεται από 4,5 – 5,0.
 • Πάντα να προσθέτετε το ΒΒ5 στο νερό ψεκασμού πριν προσθέσετε τα άλλα στοιχεία του μείγματος ψεκασμού. Το ΒΒ5 περιέχει έναν ευαίσθητο δείκτη pH ο οποίος αλλάζει το χρώμα του ψεκαστικού διαλύματος σε  ροζ  όταν η βέλτιστη τιμή pH φτάσει 4,5 – 5,0.
 • Ο προσδιορισμός της ακριβής ποσότητας του ΒΒ5 που θα προστεθεί στο νερό του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει πάντα να διενεργείται σε ανοιχτό δοχείο (κανάτα, κάδο, κτλ) και όχι παρατηρώντας τη μεταβολή του χρώματος στο σκοτάδι μέσα στην ίδια τη δεξαμενή.
 • Το μαλακό νερό απαιτεί χαμηλή συγκέντρωση του ΒΒ5 και γίνεται ροζ ταχέως φτάνοντας στο επιθυμητό pH. Το σκληρό νερό απαιτεί μεγαλύτερη συγκέντρωση του ΒΒ5 και σε αυτή την περίπτωση μια σταδιακή αλλαγή χρώματος από κίτρινο σε πορτοκαλί και τελικά σε ροζ απόχρωση (pH 4,5 – 5,0 ) θα παρατηρηθεί.
 • Στα σκληρά νερά η προσθήκη του ΒΒ5 πρέπει να συνεχιστεί, ώσπου να παρατηρηθεί η αλλαγή χρώματος. Ο παρακάτω πίνακας χρησιμεύει απλώς σαν γενική κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με την ποσότητα του ΒΒ5 που απαιτείται για να ρυθμίσει το pH να κυμαίνεται σε 4,5-5,0 στα διάφορα νερά.
ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ml/100 λίτρα νερό
ΜΑΛΑΚΟ 40 – 50
ΜΕΣΑΙΟ 50 – 60
ΜΕΣΑΙΟ ΣΚΛΗΡΟ 100 – 120
ΣΚΛΗΡΟ 180 – 200
ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ 220 και πάνω

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Η προσθήκη του ΒΒ5 σε μείγματα ψεκασμών που περιέχουν χαλκούχα  μηκυτοκτόνα, ιδιαίτερα οξυχλωριούχα, δεν προτείνεται, λόγω ποθανής φυτοτοξικότητας.
 • Το ΒΒ5 είναι διαβρωτικό και δεν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μεταλλικά δοχεία.
 • Κρατήστε το μακριά από παιδιά, ζώα και αποθηκεύστε το μακριά από τρόφιμα και  ζωοτροφές.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το προϊόν. Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός ματιών. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Να αποτρέπεται η μόλυνση σκευών φαγητού, τροφών, πόσιμου νερού και ζωοτροφών. Καταστρέψτε τα άδεια δοχεία και μην τα χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Ξεπλύνετε τον άδειο περιέκτη με νερό 3 φορές τουλάχιστον και προσθέστε το νερό ξεπλύματος στη δεξαμενή ψεκασμού πριν από την απόρριψη του περιέκτη.