Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
0,0 – 0,05 mm 25 kg
0 – 3 mm 30 kg
3 – 5 mm 30 kg

Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό ορυκτό, το οποίο σχηματίζεται όταν ηφαιστειακά πετρώματα και στρώματα τέφρας αντιδρούν με αλκαλικά υπόγεια νερά.

Μερικοί το ονομάζουν «πέτρα της ζωής» ή «μαγική πέτρα». Το όνομα του προέρχεται από τις λέξεις ζέω = βράζω και λίθος = πέτρα γιατί όταν θερμανθεί αποβάλλει, με τη μορφή φυσαλίδων, το νερό που έχει συγκρατήσει, δίνοντας την εντύπωση ότι βράζει.

Ο ζεόλιθος εκτός από τη γεωργία, χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφία, στην ιχθυοτροφία, σε βιολογικούς καθαρισμούς και στην ιατρική.  Φυσικοί ζεόλιθοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και σε περιπτώσεις μόλυνσης υδάτων και εδάφους μετά από πυρηνικό ατύχημα.

Ο ζεόλιθος στη γεωργία:

 • Χάρη στην τεράστια ιοντοανταλλακτική του  ικανότητα, μπορεί να φιλτράρει το νερό δεσμεύοντας μέταλλα και οργανικές ενώσεις.
 • Δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 • Περιέχει Μαγνήσιο, Σίδηρο, Κάλιο και Αβέστιο στοιχεία τα οποία εμπλουτίζουν το έδαφος.
 • Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους.
 • Βελτιώνει τη δομή του εδάφους μειώνοντας τη συμπίεση και αυξάνοντας τον αερισμό.
 • Είναι 100% φυσικό προϊόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Βιολογική γεωργία.
 • Καθαρίζει το έδαφος από τοξικά υλικά και μέταλλα.
 • Αυξάνει τη διαθεσιμότητα φωσφόρου (μέχρι και 89%) και καλίου.
 • Με την χρήση λιγότερων λιπασμάτων και νερού προάγεται η καλή διαχείριση του εδάφους και η μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από την έκλυση των λιπασμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα για την ανάπτυξη υδροπονικών καλλιεργειών, σε λαχανοκομικά, ανθοκομικά, αρωματικά είδη, σε μεσογειακές συνθήκες.
 • Χαμηλό κόστος εφαρμογής, δίνοντας προϊόντα υψηλής παραγωγής και ποιότητας.

Τρόποι εφαρμογής:

Οι άριστα καταρτισμένοι γεωπόνοι μας, θα σας υποδείξουν τον κατάλληλο τύπο ζεόλιθου ανάλογα με τις ανάγκες του χωραφιού σας. Η μηχανική σύσταση του εδάφους είναι αυτή που καθορίζει την ποσότητα και αν θα χρησιμοποιηθεί λεπτόκοκκος ή χοντρόκοκκος Ζεόλιθος.