0

Η Ιστορία Μας

Ο Παντελής Παναγιώτης και ο Παντελής Νικολάος ίδρυσαν την εταιρεία ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. Ε.Π.Ε. κατά το έτος 1991 στην Αθήνα, στην οδό Πανόρμου 62.

Σκοπός είναι η παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων αγροχημικών και γεωργικών ειδών πάσης φύσης και στη συνέχεια η προώθηση τους στην ελληνική και διεθνή αγορά. Με τα προϊόντα της η ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. τροφοδοτεί αγροτικούς συνεταιρισμούς, καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων, φυτώρια, βιομηχανίες, εμπόρους λιπασμάτων.

Από το 1994 η εταιρεία πραγματοποιεί σταδιακά όλο και περισσότερες εξαγωγές, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρεύσει σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες από τις ξένες αγορές.

Υπηρεσίες

Λήψη Δειγμάτων

Λήψη δειγμάτων από αγροτικά εδάφη και ανάλυση αυτών, με σκοπό τον αναλυτικό προσδιορισμό της σύστασης τους για τον καθορισμό των απαραίτητων λιπασμάτων για τους πελάτες της εταιρείας

Προώθηση

Προώθηση των λιπασμάτων στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων/λιπασμάτων, συνεταιρισμούς, φυτώρια κλπ σε ολόκληρη τη χώρα

Συμβουλευτική

Υποστήριξη των ελλήνων αγροτών, αλλά και των καταστημάτων γεωργικών λιπασμάτων/εφοδίων με μια ομάδα οκτώ έμπειρων γεωπόνων-στελεχών της εταιρείας που είναι έτοιμη να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη προς αυτούς.

"Οι συνθήκες αλλάζουν, οι στόχοι
παραμένουν σταθεροί"

Η ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. θα επιδιώξει τα επόμενα χρόνια να βελτιώσει τη θέση και το μερίδιο της τόσο στην εγχώρια, όσο και τη διεθνή αγορά. Ειδικά στη διεθνή αγορά, σημαντικές είναι οι προοπτικές που ανοίγονται στην επιχείρηση, όσον αφορά τη διείσδυσή της σε αναπτυσσόμενες αγορές του ευρωπαϊκού, και μη, χώρου.

dec-img
dec-img

Όραμα

Η πρόθεση της ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. Ε.Π.Ε. είναι η διανομή προϊόντων που θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του καλλιεργητή στην ολοένα και πιο απαιτητική παγκόσμια αγορά. Τέλος, συμβάλει στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας που παράγονται με πιο οικονομικές και φιλικές μεθόδους προς το περιβάλλον.
dec-img

Στόχος

Στόχος της εταιρείας είναι η εδραίωσή της στην εγχώρια και την ευρωπαϊκή αγορά ως μια ανταγωνιστική εταιρία σε θέματα παραγωγής λιπασμάτων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρεία στοχεύει:

  • Στην παραγωγή σειράς νέων προϊόντων περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον
  • Στην αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων
  • Στην εκμετάλλευση της δυνατότητας της εταιρείας να μελετά τις ανάγκες των πελατών της και να προτείνει τη βέλτιστη λύση
  • Στη συγκρότηση ή ακόμη και μείωση του κόστους παραγωγής που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή αγορά
  • Στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης που έχει αποκτήσει η εταιρεία και των δυνατοτήτων που της δίνει η στενή συνεργασία με τη θυγατρική εταιρεία της στον τομέα των χημικών αναλύσεων και δοκιμών.
dec-img
Αral photo
Αral photo

Θυγατρικές Επιχειρήσεις

Σημαντική υποστήριξη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της έχει η ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. από τη θυγατρική της εταιρία Aral Co.

Η Aral ήταν το πρώτο ιδιωτικό εδαφολογικό εργαστήριο που λειτούργησε στην Ελλάδα, με κύριες δραστηριότητες τις αναλύσεις δειγμάτων εδάφους, φυτικών ιστών, νερού και λιπασμάτων, προσφέροντας με τα κατάλληλα προγράμματα ορθολογικής λίπανσης, συμβουλές στους Έλληνες αγρότες για τη σωστή λίπανση των καλλιεργειών τους.

Το εργαστήριο της Aral είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) – Πιστοποιητικό No 232 – ως ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια που συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους Certified Reference Materials του Bureau of Analysed Samples LTD με τα συνεργαζόμενα με αυτό εργαστήρια.

error: Content is protected!