Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευσίες των
20-20-20+ΤΕ 1 kg, 2kg, 5kg, 10kg
10-47-10+ΤΕ
 14-5-38+2MgO+TE

Ιχνοστοιχεία

  • ΒΟΡΙΟ (Β) ΑΛΑΣ ΒΟΡΙΟΥ 600 ppm
  • ΧΑΛΚΟΣ (Cu) EDTA 330 ppm
  • ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) EDTA 3000 ppm
  • ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) EDTA 1500 ppm
  • ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Μο) ΑΛΑΣ ΜΟΛΥΒΔ. 210 ppm
  • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) EDTA 450 pp