Εγγυημένη σύνθεση

  • Ελεύθερα αμινοξέα: 4,20% β/β
  • Ολικό Άζωτο: 6% β/β
  • Φώσφορος (Ρ2Ο5): 2% β/β
  • Κάλιο (Κ2Ο): 4% β/β
  • Βόριο (Β): 0,01% β/β
  • Μαγγάνιο (Μn):0.05% β/β
  • Ψευδάργυρος (Zn): 0,05% β/β
  • Διαλυτό Υγρό (L.S.)
  • ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
  • Ενισχυτικό της Ανάπτυξης την Φυτών

Το RADIKO είναι ένας ισχυρός βιοδιεγέρτης που περιέχει επιλεγμένα αμινοξέα εμπλουτισμένα με Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο και Ιχνοστοιχεία (Βόριο, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρο). Οι περιεχόμενες βάσεις της πουρίνης και πυριμιδίνης ευνοούν την ενεργοποίηση της ριζοβολίας των φυτών. Επί πλέον δημιουργούν κατάλληλο περιβάλλον και διευκολύνουν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μυκόρριζων, που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση και δημιουργία δυνατών φυτών.Η όξινη συμπεριφορά του σκευάσματος βοηθάει την πρόληψη των θρεπτικών στοιχείων που βρίσκονται στο έδαφος και μπορούν να είναι σε μη διαθέσιμη, συμπλοκοποιημένη μορφή. Την ευχερέστερη αυτή πρόσληψη ενισχύει και η παρουσία των αμινοξέων.

Το RADIKO συστήνεται να εφαρμόζεται στο σπορείο, κατά την διάρκεια ή μετά την μεταφύτευση, ή όποτε χρειαστεί για να ενισχύσει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών. Επί πλέον έχει ευεργετική δράση στην επαναφορά και ενδυνάμωση των φυτών που βρίσκονται σε κατάσταση stress, όπως μετά από περιόδους ξηρασίας, παγετού, χαλαζόπτωσης, τροφοπενιών, προσβολών από εχθρούς κλπ

Εφαρμόζεται σε όλων των ειδών τις καλλιέργειες όπως κηπευτικά – λαχανικά – οπωροφόρα – εσπεριδοειδή – ελιά – αμπέλι – βιομηχανικά φυτά – σιτηρά – καλλωπιστικά κλπ

ΔΟΣΕΙΣ   Λόγω της πλήρους αφομοιώσιμης μορφής του σκευάσματος, το RADIKO μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο με διαφυλλικούς ψεκασμούς ή από την ρίζα με όλα τα συστήματα άρδευσης, σε συνδυασμό με άλλα φυτοπροστατευτικά προιόντα.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ: 200 – 400 cc / 100 Lt νερό. ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΙΖΑ: 200 – 400 cc / στρέμμα, με επαναλήψεις μέχρι να συμπληρωθούν 1 – 1,5 Lt / στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο   

Συσκευασίες: 250cc, 1Lt