Τύρφη μπάλες

Σε συσκευασίες 300 & 250 λίτρων

περισσότερα

Τυρφόχωμα Stender

Ειδικό για φυτώρια και σπορεία

περισσότερα

Blumenerde Solinova

Σε συσκευασία των 45 λίτρων

περισσότερα

Τυρφόχωμα Stender

Σε συσκευασία των 15 λίτρων

περισσότερα

Τυρφόχωμα Blumenerde

Όξινο για γαρδένιες και καμέλιες. Σε συσκευασία των 20 λίτρων.

περισσότερα

Τυρφόχωμα Spezi

Σε συσκευασία των 20 λίτρων.

περισσότερα