Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
8.2% Fe (DTPA) 1 kg

Λίπασμα κατάλληλο για την πρόληψη και θεραπεία των τροφοπενιών σιδήρου. Συνιστάται σε εδάφη με pH μέχρι 7,3.

Χρήση μέσω της σταγόνας.