Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Φώσφορος (Ρ2Ο5) 30% β/β 1 λίτρο
Κάλιο (Κ2Ο) 20% β/β

Το Astro όταν εφαρμόζεται στις διάφορες καλλιέργειες, επιφέρει διπλό αποτέλεσμα. Αφενός είναι μια άριστη και πλούσια πηγή φωσφόρου και καλίου για τα φυτά, αφετέρου είναι ισχυρό διεγερτικό των μηχανισμών των φυτών λόγω του ότι περιέχει το φώσφορο σε μορφή φωσφονικού ιόντος.

Συστήνεται να εφαρμόζεται σε περιόδους που τα φυτά έχουν αυξημένες ανάγκες στα δύο αυτά θρεπτικά στοιχεία, όπως είναι τα στάδια του σχηματισμού του ριζικού συστήματος, η άνθηση, η καρπόδεση, η αύξηση του μεγέθους των καρπών και η ωρίμανση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Το Astro είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες: οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, ελιά, αμπέλι, πατάτες, φράουλα, βαμβάκι, λαχανικά, σιτηρά, σιτηρά, καλλωπιστικά.

ΔΟΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Λόγω της πλήρης αφομοιώσιμης μορφής του, εφαρμόζεται με διαφυλλικούς ψεκασμούς αλλά και από τη ρίζα μέσω όλων των συστημάτων ψεκασμού. Η εφαρμογή με ψεκασμό δίνει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Αποφεύγετε τη χρήση του κατά τη διάρκεια της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας.

Γενική διαφυλλική δόση: 250 – 400 cc / 100 lt νερού
Από τη ρίζα: 400 – 500 λίτρα/στρέμμα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

  • Συνδυάζεται με τα περισσότερα γνωστά λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  • Καλό είναι να γίνεται μια δοκιμή προηγουμένως.
  • Δε συνδυάζεται με ορυκτέλαια, θείο και χαλκούχα σκευάσματα. Ειδικότερα μετά τη χρήση χαλκούχων σκευασμάτων, να μεσολαβούν τουλάχιστον 15 μέρες πριν τη  χρήση του Astro.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ψεκασμός Από ρίζα
Λαχανικά-Κηπευτικά Θερμοκηπίου 200-250 cc/100 lt νερό 400-500 cc/στρέμμα 4-6 εφαρμογές από τη μεταφύτευση και κάθε 3-4 εβδομάδες
Λαχανικά-Κηπευτικά Υπαίθρου 300-350 cc/100 lt νερό 400-500 cc/στρέμμα (όπως ανωτέρω)
Εσπεριδοειδή 300-400 cc/100 lt νερό 400-500 cc/στρέμμα 2-3 εφαρμογές, στην έκπτυξη των βλαστών, πριν τη άνθηση και στην αύξηση μεγέθους των καρπών
Οπωροφόρα-Ελιά-Αμπέλι 250-400 cc/100 lt νερό 400-500 cc/στρέμμα (όπως ανωτέρω)
Σιτηρά-Καλλωπιστικά 200-300 cc/100 lt νερό 400-500 cc/στρέμμα  3-4 εφαρμογές από τη μεταφύτευση και κάθε 3-4 εβδομάδες

Στην εφαρμογή από τη ρίζα η συνολική ποσότητα του σκευάσματος πρέπει να είναι 1,5-2,5 lit/στρέμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των καλλιεργειών.