Σύνθεση Σε συσκευασίες των
Ολικό άζωτο (Ν) ουρικό: 10,64% β/β = 14% β/ο 250 cc, 500 cc, 1 lt, 5 lt, 10 lt, 12 lt, 20 lt
Φώσφορος (Ρ2Ο5): 10,64 β/β = 14% β/ο
Κάλιο (Κ2Ο):
Βόριο (Β) διαλυτό στο νερό: 0,0186 β/β = 0,014 β/ο
Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό: 0,46 β/β = 0,035 β/ο
Σίδηρος (Fe) διαλυτός στο νερό: 0,046 β/β = 0,035 β/ο
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό: 0,046 β/β = 0,035 β/ο
Μολυβδαίνιο (Mo) διαλυτό στο νερό: 0,00186 β/β = 0,0014 β/ο
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός στο νερό: 0,0093 β/β = 0,007 β/ο

Υγρό Ν-Ρ-Κ λίπασμα με ιχνοστοιχεία

Εφαρμογή – δόσεις

Γενική δόση με διαφυλλικό ψεκασμό:
250-500cc/100 λίτρα νερό

Από τη ρίζα:
1-2 λίτρα/στρέμμα και εφαρμογή.
Αποφεύγετε τη χρήση του κατά τη διάρκεια της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας.
Στις εφαρμογές σε δενδρώδεις καλλιέργειες τα δέντρα πρέπει να είναι ποτισμένα.

Συνδυαστικότητα

Συνδυάζεται με τα περισσότερο γνωστά φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Καλό είναι να γίνεται μια δοκιμή προηγουμένως.

Δε συνδυάζεται με ορυκτέλαια και σκευάσματα αλκαλικής συμπεριφοράς.