Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
10% Ca +0.5%B 1 λίτρου

Υδατοδιαλυτό οργανοχηλικό ασβέστιο & Βόριο.

Κουνουπίδια, μπρόκολα, λάχανα:

  • Δόση ανά 100 lt νερού: 500 ml + BB5
  • Χρόνος προσαρμογής: Συνιστάται 2-3 ψεκασμοί σε δίαστημα 7-10 ημέρες από το σχηματισμό της κεφαλής.

Σέλινο (μαύρη καρδιά):

  • Δόση ανά 100 lt νερού: 500 ml
  • Χρόνος προσαρμογής: Συνιστάται 2-3 ψεκασμοί ανά 7 ημέρες. Ο πρώτος ψεκασμός μόλις το φυτό ριζώσει στο έδαφος μετά τη μεταφύτευση.

Μηλίες (πικρή κηλίδωση):

  • Δόση ανά 100 lt νερού: 200-300 ml
  • Χρόνος προσαρμογής: Συνιστάται έναρξη ψεκασμών μετά την πτώση των πετάλων. Επανάληψη ανά 15-20 ημέρες.

Πατάτες (κούφωση καρδιάς και καλύτερη διατήρηση):

  • Δόση ανά 100 lt νερού: 500 ml
  • Χρόνος προσαρμογής: Συνιστάται 3 ψεκασμοί σε διάστημα 10-14 ημέρες μεταξύ τους. Ο πρώτος ψεκασμός μετά την έναρξη σχηματισμού κονδυλίων.

Τομάτες, Πιπεριές (μάυρη βούλα), Αγγούρια:

  • Δόση ανά 100 lt νερού: 500 ml
  • Χρόνος προσαρμογής: Ο πρώτος ψεκασμός με το δέσιμο και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες.