Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Χαλκός (Cu): 8% β/β 1 lt
Χηλικός παράγων: (HEEDTA)

Το Cello-Cu δημιουργήθηκε από τη χηλική ένωση του χαλκού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή του στοιχείου αυτού για τη διόρθωση τροφοπενιών που οφείλονται στην έλλειψη, ανισορροπία ή δυσκολίες στην αφομοίωσή του. Χάρη στο χηλικό παράγοντα η απορρόφηση του χαλκού είναι πλήρης και γρήγορη από τα φυτά.

Το εύρος του pH το οποίο στο σκεύασμα είναι σταθερό και εγγυημένο είναι από 3 έως 10.

Το Cello-Cu προλαμβάνει και θεραπεύει τροφοπενίες χαλκιού σε εδάφη με υψηλή οργανική ουσία και σε εκείνα που δέχονται υψηλές μονάδες φωσφόρου. Καλό είναι η εφαρμογή του να γίνεται στην αρχή της βλαστικής περιόδου, όταν υπάρχει αρκετή φυλλική επιφάνεια που θα απορροφήσει το σκεύασμα.

Να μην εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Συνιστάται για όλα τα είδη των καλλιεργειών όπως: οπωροφόρα δέντρα, εσπεριδοειδή, ελιά, αμπέλι, πατάτα, λαχανικά, δημητριακά και καλλωπιστικά φυτά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΟΣΕΙΣ:

Λόγω της μεγάλης αφομοιωτικής του δυνατότητας μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ψεκασμούς φυλλώματος είτε από τη ρίζα μέσω όλων των συστημάτων άρδευσης. Η διαφυλλική του εφαρμογή συστήνεται για μέγιστη αποτελεσματικότητα.

  • Αντενδείκνυται η χρήση του τις ώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια.
  • Να μη συνδυάζεται με λάδια, χαλκούχα σκευάσματα, θειάφι και σκευάσματα αλκαλικής συμπεριφοράς.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Cello Cu sυνδυάζεται με τα περισσότερα γνωστά λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να γίνεται προηγουμένως μια δοκιμή. Να μη συνδυάζεται με λάδια, χαλκούχα σκευάσματα, θειάφι και σκευάσματα αλκαλικής συμπεριφοράς.

Καλλιέργειες Δόση Εφαρμογές
Ρίζα Διαφυλλικά
Λαχανικά θερμοκηπίου 50-100cc/στρ 50-100cc/100 lt    2-4
Λαχανικά υπαίθρου 50-100cc/στρ 50-100cc/100 lt    2-4
Εσπεριδοειδή 150-100cc/στρ 100-350cc/100 lt    2-4
Οπωροφόρα, αμπέλι, ελιά 150-100cc/στρ 100-350cc/100 lt    2-4
Σιτηρά, καλλωπιστικά 50-100cc/στρ 50-100cc/100 lt    2-4