Τύπος Σε συσκευασίες των
Κίτρινα (για αλευρώδη, φυλλορήκτες, μύγες, αφίδες και κουνούπια) 10
Μπλε (για θρίπες) 10