Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
20 – 8 – 10 + 2 MgO +0.1B +0.1 Zn 25 Kg
25 – 0 – 0 Με παρεμποδιστή αζώτου DCD 25 Kg
6 – 12 – 20 +2MgO+6CaO+ΙΧΝ 25 Kg
15 – 15 – 15 25 Kg
20 – 20 – 0 25 Kg
12 – 12 – 17 +2 ΜgO +TE
μπλε κόκκος
2, 5 και 25 Kg
12 – 12 – 12 + 3 ΜgO + TE
κόκκινος κόκκος
30 Kg
10 – 8 – 18 +2 ΜgO + 0.3 Β 50 Kg
19 – 6 – 12 + 1ΜgO + 0.3B 40 Kg
16 – 5 – 10 + 1ΜgO+Zn
ειδικό για εσπεριδ+καλαμπόκι
40 Kg
18 – 5 – 10 +0,5 Β
ειδικό για ελιές
30, 50 Kg

Διατίθενται και σε συνθέσεις τροποποιημένες ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας