Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών σύμφωνα με την ΥΑ 217217/8-1-2004 (ΦΕΚ 35/16-1-2004)
Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον κανονισμό 889/2008 ΕΕ

Σε συσκευασίες των: 100cc,200cc, 250cc, 300cc, 500cc, 1lt, 5lt

Δοσολογία

Το Contra εφαρμόζεται σε δόσεις 50-350 cc/100 lt νερό. Προληπτικά εφαρμόζεται κάθε εβδομάδα στην πάνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων. Η εφαρμογή με έντονη ηλιοφάνεια δεν προτείνεται.

Αναζωογονεί και δυναμώνει τα φυτά

Επιτρέπει στα φυτά που έχουν προσβληθεί από παράσιτα να τονωθούν και να αναρρώσουν γρήγορα

Λειτουργεί ως ενισχυτικό και δυναμωτικό για τα φυτά

  • Ακίνδυνο για ωφέλιμους οργανισμούς όπως μέλισσες και άλλα έντομα.
  • Χωρίς περίοδο αναμονής, ακίνδυνο για τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά και τους υδάτινους πόρους.

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1107/2009

ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΚΑΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΕΧΘΡΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ