Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Χαλκός σε χηλική μορφή Cu-EDTA 13% 1 kg και 20 kg
Χαλκός διαλυτός στο νερό 13%