Θέσεις για φυτά
72, 91, 105, 144, 150, 240, 288

ΚΑΛΑΜΙΑ BAMBOO
Από 30 cm έως 3,5 m

bamboo