Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
B (βόριο) 17%, K2O (κάλιο) 9% 1 kg
B (βόριο)  21%

Λίπασμα κατάλληλο για διαφυλλικούς ψεκασμούς με βόριο.