Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Σίδηρος σε χηλική μορφή Fe-EDTA 11% 1 kg και 25 kg
Σίδηρος διαλυτός στο νερό 11%

Λίπασμα κατάλληλο για την πρόληψη και θεραπεία των τροφοπενιών σιδήρου. Συνιστάται σε εδάφη με pH μέχρι 7,3.

Χρήση μέσω της σταγόνας.