Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
6% Fe (DTPA) 20 lt

Κατάλληλο για υδροπονία.