Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
19.5% Fe ελευθέρας ροής 25 kg

Δοσολογία: 100-200 gr ανά δέντρο

Στα εσπεριδοειδή έως και 500gr σε περιπτώσεις τροφοπενίας.