Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
15,5% B υδατοδιαλυτό 25 kg