Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
23 – 8 – 23 + ΤΕ  + 2% ΕΝΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 25 kg
5-30-40+TE+2% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
10-47-10+TE+2% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
14-14-28+2MgO+TE+2% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
15-30-15+TE+2% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
20-20-20+TE+2% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
23-8-23+TE+2% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
30-10-10+TE+2% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
12-7-36+2MGO+TE+2% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
Σε οποιαδήποτε άλλη σύνθεση ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας

Ιχνοστοιχεία

  • ΒΟΡΙΟ (Β) ΑΛΑΣ ΒΟΡΙΟΥ 200 ppm
  • ΧΑΛΚΟΣ (Cu) EDTA 110 ppm
  • ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) EDTA 1000 ppm
  • ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) EDTA 500 ppm
  • ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Μο) ΑΛΑΣ ΜΟΛΥΒΔ. 70 ppm
  • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) EDTA 150 pp