Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
30 – 10 – 10 + ΤΕ 10 kg κα 25 kg
3-37-37
5-10-40
5-25-40
5-25-40+2MgO
5-30-40
6-15-34+2MgO
6-15-40+2MgO
8-40-18
10-8-38+1MgO
10-20-30
10-25-36
12-7-36
12-10-38
13-0-30+6CaO
13-0-30+10CaO
20-10-20
20-20-20
30-10-10+2MgO
AM 21-21-21
12-10-38

Σε οποιαδήποτε άλλη σύνθεση ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας

Ιχνοστοιχεία:

  • ΒΟΡΙΟ (Β) ΑΛΑΣ ΒΟΡΙΟΥ 200 ppm
  • ΧΑΛΚΟΣ (Cu) EDTA 110 ppm
  • ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) EDTA 1000 ppm
  • ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) EDTA 500 ppm
  • ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Μο) ΑΛΑΣ ΜΟΛΥΒΔ. 70 ppm
  • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) EDTA 150 pp