Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών σύμφωνα με την ΥΑ 217217/8-1-2004 (ΦΕΚ 35/16-1-2004)

Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Άζωτο ολικό 1,4% 1 lt, 5 lt, 12 lt, 20 lt και υποσυσκευασίες
Οργανικό άζωτο 0,7%
Ουρικό άζωτο 0,2%
Αμμωνιακό άζωτο 0,5%
Ασβέστιο 0,4%

Ενεργοποιητής που αυξάνει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων

Εφαρμογή με ριζοπότισμα

Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση