Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
50% Φουλβικά Οξέα
Σκόνη
25 kg