Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
15,5%B κοκκώδες 25 kg