Συνθέσεις Διατίθεται σε συσκευασία των
30 – 10 – 10 + ΤΕ + 2% ενεργοποιητή 25 kg
12 – 10 – 38 + ΤΕ + 2% ενεργοποιητή 25 kg
30-10-10
12-10-38
18-18-18+2 Mgo
5-30-40
12-10-30
15-15-30
13-0-30+6CaO
20-20-20
10-47-10
12-7-36+2MgO
15-30-15
23-8-23
20-5-30
AM16-6-32
AM20-5-30
16-8-32+2 Mgo

Σε οποιαδήποτε άλλη σύνθεση ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας

Ιχνοστοιχεία:

  • ΒΟΡΙΟ (Β) ΑΛΑΣ ΒΟΡΙΟΥ 200 ppm
  • ΧΑΛΚΟΣ (Cu) EDTA 110 ppm
  • ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) EDTA 1000 ppm
  • ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) EDTA 500 ppm
  • ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Μο) ΑΛΑΣ ΜΟΛΥΒΔ. 70 ppm
  • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) EDTA 150 pp