Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
10 – 47 – 10 + ΤΕ 10 kg και 25 kg
20-20-20
26-12-12
10-47-10
12-10-38
30-10-10
26-12-12+2 Mgo
15-30-15
12-7-36+2 Mgo
23-8-23

Ιχνοστοιχεία:

  • ΒΟΡΙΟ (Β)  ΑΛΑΣ ΒΟΡΙΟΥ                      200 ppm
  • ΧΑΛΚΟΣ (Cu)   EDTA                              110 ppm
  • ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)     EDTA                           1000 ppm
  • ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)   EDTA                          500 ppm
  • ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Μο) ΑΛΑΣ ΜΟΛΥΒΔ.  70 ppm
  • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)    EDTA                    150 pp