Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Ψευδάργυρος (Zn) 1% β/β 1lt, 500cc, 250cc
Μαγγάνιο (Mn) 1% β/β
pH 4-6

Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες

Δόσεις εφαρμογής:

Διαφυλλικά: 100-125 cc/100 lt νερό.

Επανάληψη εφαρμογής ανά 10-15 ημέρες.

Προτείνονται 2-3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Ριζοπότισμα: 1 lt/1000 lt νερό