Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
15-30-15 + ΤΕ + 2% ενεργοποιητή 25 kg
10-47-10 + TE + 2% ενεργοποιητή 25 kg
30-10-10 + 2% ενεργοποιητή
20-20-20 + 2% ενεργοποιητή

Σε οποιαδήποτε άλλη σύνθεση ανάλογα με τη σύνθεση της καλλιέργειας

Πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα για υδρολίπανση και φυλλοψεκασμό.