Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
15-30-15 + ΤΕ 10 kg και 25 kg
12-7-36 + TE
20-20-20 + TE
15-30-15 + TE
30-10-10 + TE

Σε οποιαδήποτε άλλη σύνθεση ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας

Ιχνοστοιχεία:

  • ΒΟΡΙΟ (Β) ΑΛΑΣ ΒΟΡΙΟΥ 200 ppm
  • ΧΑΛΚΟΣ (Cu) EDTA 110 ppm
  • ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) EDTA 1000 ppm
  • ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) EDTA 500 ppm
  • ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Μο) ΑΛΑΣ ΜΟΛΥΒΔ. 70 ppm
  • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) EDTA 150 pp