Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Χουμικά οξέα 12%
Υγρό
1 lt, 5 lt και 12 lt