Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
Οργανική Ουσία 90% σε κόκκους. Άοσμο 30 Kg