Λίπασμα με ιχνοστοιχεία

Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Άζωτο (Ν) Ολικό: 8% 1kg, 500gr, 250gr,5kg
Φώσφορος (P2O5): 24% 100% διαλυτός στο νερό
Βόριο (Β): 3%
Μολυβδαίνιο (Mo): 3,3%
Δόσεις Εφαρμογής:
Εφαρμόστε 15 ημέρες πριν την άνθηση και κάθε 15 ημέρες μετά την άνθηση.
Διαφυλλικά: 100-300 gr/100 Lt νερό
Ριζοπότισμα: 250 gr/στρέμμα
Υδροπονία: 10-30 gr/100 Lt νερό
Κατάλληλο για:
Όλες τις ποικιλίες τομάτας.
Συμβατότητα:
Το Labicuaje Tomato είναι συμβατό με τα περισσότερα αγροχημικά προϊόντα. Όμως λόγω της υψηλής του συγκέντρωσης σε φώσφορο δεν μπορεί να αναμειχθεί με διαλύματα μαγνησίου, χαλκού και σιδήρου. Επίσης δεν μπορεί να αναμειχθεί με θειάφι και λάδια.