Το LABIFOL CALCIO είναι ένα διαφυλλικό λίπασμα με βάση το ασβέστιο, προετοιμασμένο για την καλύτερη αφομοίωση και μεταφορά του στο φυτό. Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του pectina y. Γι’ αυτό το λόγο είναι ουσιώδης για  τα όργανα της ανάπτυξης: ρίζες, κλαδιά και οφθαλμούς.

ΤΡΟΠΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ

Ώς  διαφυλλικό λίπασμα ψεκάζεται  για τροφοπενίες ασβεστίου και οι συνιστόμενες δόσεις είναι : 200 – 400 cc / 100 lt νερό 1,2 ή 3 φορές ανάλογα με τα συμπτώματα και τις ανάγκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στις αρχικές δόσεις μπορεί να αναμιγνύεται με όλα τα λιπάσματα και τα συνήθη φυτοϋγειονομικά προϊόντα.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ  ΣΥΝΘΕΣΗ

  • 1 %   Άζωτο ολικό ( Ν )
  • 7 %  Ασβέστιο ( CaO )
  • 40 %  Παράγοντες ( αμινοξέα – λιγνοσουλφίδια ). Χηλικά – Σύμπλοκα.
  • 0,1 % Βόριο
  • Τάξη σταθερότητας  pH: 4 – 9
  • Απαλλαγμένο από χλωριο.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο κατασκευαστής εγγυάται τη σύνθεση του προϊόντος στην αυθεντική του συσκευασία. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για πιθανές βλάβες από κακή  χρήση, μετεωρολογικούς παράγοντες, τύπο του εδάφους, ευαισθησία διαφόρων καλλιεργειών και ποικιλιών κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία των 5 λίτρων.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ  ΚΑΛΑ  ΠΡΙΝ  ΤΗ  ΧΡΗΣΗ