Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Οξείδιο του ασβεστίου, μερικώς σταθεροποιημένο 15% β/β 1 λίτρο

To MOVICAL διορθώνει τα προβλήματα έλλειψης ασβεστίου λόγω χαμηλής απορρόφησης και μετατόπισης του στοιχείου αυτού σε διάφορες καλλιέργειες, το οποίο στοιχείο είναι απαραίτητο σε όλες τις μεταβολικές διαδικασίες των διαφόρων στάδιων ανάπτυξης του φυτού.

Βελτιώνει την ποιότητα των καρπών μετασυυλεκτικά, βελτιώνει το χρώμα στους καρπούς, το μέγεθος, το σχήμα και τη συνεκτικότητά τους.

Προφυλάσσει τους καρπούς από τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

pH όξινο: 2,5-3,5

Μην αναμειγνύετε με φωσφορικά, αλκαλικά και καλιούχα προϊόντα.

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κηπευτικά: εφαρμογή 20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση σε δόσεις 250-300cc/στρέμμα. Προτείνονται αρκετές επαναλήψεις με μεσοδιάστημα 20 ημερών στη ίδια δόση.

Δέντρα: 3-4 διαφυλλικοί ψεκασμοί σε δόση 300-350cc/στρέμμα ο καθένας.

Πρώιμες ποικιλίες: 3 εφαρμογές (2 μετά το δέσιμο και 2 εφαρμογή 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή).

Όψιμες ποικιλίες: 4 εφαρμογές

Φράουλα:
Από εδάφους: 3 – 5 εφαρμογές σε δόση 1-1,5 λίτρο για κάθε 10.000 φυτά.
Διαφυλλικά: 3 – 5 εφαρμογές σε δόση 250-300cc/στρέμμα

Πυρηνόκαρπα:
3 – 4 διαφυλλικές εφαρμογές σε δόση 30-350cc/στρέμμα η καθεμία ή 400-450cc/στρέμμα για ριζοπότισμα.
Μετά το σχηματισμό καρπού: 2 εφαρμογές
Τελευταία εφαρμογή: 15-20 ημέρες πριν τη συγκομιδή