Ενεργοποιητής, περιέχει οργανικά υλικά 84% μάκρο και μίκρο στοιχεία.

  • Ριζοπότισμα: 10 -20lt/στρ.
  • Διαφυλλικά: 100-200cc/100 lt

Σε συσκευασίες των 1 lt, 5 lt, 12 lt και 25 lt.