ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

2 % β/β     25 gr/Lt Υδατοδιαλυτό Βόριο (Β)

Σταθεροποιητικός παράγοντας: Ethanolamine

pH: 5,5 – 6,5

Ειδικό Βάρος: 1,25 Kg/Lt

Το Labiquantium εφαρμόζεται όχι μόνο για την ανάκαμψη των φυτών μετά από περιπτώσεις στρες αλλά και κατά τη διάρκεια εμφάνισης παραγόντων στρες οι οποίοι μπορεί να δρούν ταυτόχρονα (παγετός, ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες κλπ) και να διαρκούν για παρατεταμένο διάστημα.

Με την εφαρμογή του Labiquantium τα φυτά μπορούν να ανακάμψουν από αυτές τις περιπτώσεις στρες και να κρατήσουν την ανάπτυξη και τη ζωτικότητα τους.

Δόση και οδηγίες αφαρμογής:

Διαφυλλική εφαρμογή: 1,5Lt / 1000 Lt νερό διαβρέχοντας καλά τα φύλλα.

Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση: Εμποτισμός ριζών με υδατικό διάλυμα 1% για καλύτερη ανάπτυξη ριζικού συστήματος.

Συμβατότητα:

Το Labiquantium είναι συμβατό με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Μην αναμειγνύεται το προϊόν με χαλκούχα προϊόντα, λάδια, προϊόντα μαγνησίου και προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση

Προϊόν κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 834/2007. Επιθεώρηση από ECOCERT SA F- 32600.

Διατηρείστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία. Μην αποθηκεύετε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και θερμοκρασίας.