Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
12 – 61 – 0 25 kg