Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
Ν 4,8%, Μο 0,4%, Fe 4%, Mn 3%, Zn 3%, B 0,5% Κατόπιν επιλογής του πελάτη