Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
0-52-34 25 kg
Πλήρως υδατοδιαλυτό, ελεύθερο Cl2 βαρέων μετάλλων 2 kg

Εφαρμογή διαφυλλικά και μέσω ποτίσματος