Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Μαγγάνιο σε χηλική μορφή Mn-EDTA 13% 1 kg και 25 kg
Μαγγάνιο μη διαλυτό στο νερό 13%

Κατάλληλο για την πρόληψη και θεραπεία των τροφοπενιών μαγγανίου σε όλες τις καλλιέργειες.

Χρήση διαφυλλική και μέσω της σταγόνας.