Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
54% Μο, σκόνη 250/500 gr

Κατάλληλο για την πρόληψη και θεραπεία των τροφοπενιών Μολυβδαινίου και για υδροπονία.