Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών σύμφωνα με την ΥΑ 217217/8-1-2004 (ΦΕΚ 35/16-1-2004)
Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον κανονισμό 889/2008 ΕΕ

Συσκευασίες: 100cc,200cc, 250cc, 300cc, 500cc, 1lt, 5lt

Δοσολογία

Ψεκασμός: 50-200 cc σε Mykos διαλυμένα σε 50-100 λίτρα νερό ανά στρέμμα.

Πότισμα: 100-200 cc Mykos ανά στρέμμα.

Περίοδος εφαρμογής: Το Mykos εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του φυτού, από την αρχή έως και το τέλος της συγκομιδής ανά 7 έως 15 ημέρες.

  • Τόνωση και ενίσχυση των φυτών
  • Βελτιώνει τη φυσική αντίσταση των φυτών
  • Τόνωση της ανάπτυξης και βελτίωση της ποιόηττας των φρούτων και των λαχανικών
  • Βελτιώνει την ποιότητα και τη δομή του εδάφους
  • Ακίνδυνο για ωφέλιμους οργανισμούς όπως μέλισσες και άλλα έντομα
  • Χωρίς περίοδο αναμονής, ακίνδυνο για τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά και τους υδάτινους πόρους

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1107/2009

ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΚΑΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΕΧΘΡΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ