Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
0-14-14+5MgO 25 kg
0-15-15+3MgO
0-15-15+2MgO+B+Zn
6-6-6+1MgO+0.3B
7-3.5+7+0.3MgO+0.3B
σε οποιαδήποτε σύνθεση ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας