Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
0-26,5-0
Φωσφορίτης (ορυκτό)
50 kg
Φώσφορος (P2O5): 26%
Μαλακά φυσικά φωσφορικά