Αζωτούχο οργανικό λίπασμα

Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία

Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
Οργανικό άζωτο (Ν) 14,5% 20 kg
Οργανικό άζωτο (Ν) διαλυτό στο νερό 14,5%
Οργανικός (C) άνθρακας 49,0%

Ψεκ: 100-150g/100 lt νερό

Ρίζα: 300-500 gr/στρέμμα