Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
Οργ Ν: 7%, Οργ C: 25%, CaO: 8%, Β :1% 10 kg

Ψεκ: 250-350 gr/100 lt

Ρίζα: 600-800 gr/στρ