Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
15,5% Ν + 28% CaO 25 kg