Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
10 – 0 – 42 +3MgO 25 kg